این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
دکتر فتح اله امی

رئیس کنفرانس:
دکتر فتح اله امی

دکتر محمد طیبی رهنی

دبیر کنفرانس:
دکتر محمد طیبی رهنی

دکتر سید حامد هاشمی مهنه

دبیر علمی:
دکتر سید حامد هاشمی مهنه

دکتر ایمان شفیعی نژاد

دبیر اجرایی:
دکتر ایمان شفیعی نژاد

صفحه اصلی > هزینه ثب نام در کنفرانس
.: هزینه ثب نام در کنفرانس

هزینه‌های ثبت نام  برای سومین کنفرانس سیستم‌های دینامیکی آشوبناک به شرح زیر است:

 

هزینه ثبت نام یک مقاله بصورت عادی 250 هزار تومان
هزینه ثبت نام یک مقاله بصورت دانشجویی 100 هزار تومان
هزینه ثبت نام دانشجو بدون مقاله 50 هزار تومان
هزینه ثبت نام فرد عادی بدون مقاله 150 هزار تومان
 

• ثبت نام مقاله دوم شامل 50 درصد تخفیف می‌باشد. 

• ثبت نام مقاله سوم به بعد رایگان می‌باشد.