این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
دکتر فتح اله امی

رئیس کنفرانس:
دکتر فتح اله امی

دکتر محمد طیبی رهنی

دبیر کنفرانس:
دکتر محمد طیبی رهنی

دکتر سید حامد هاشمی مهنه

دبیر علمی:
دکتر سید حامد هاشمی مهنه

دکتر ایمان شفیعی نژاد

دبیر اجرایی:
دکتر ایمان شفیعی نژاد

صفحه اصلی > کمیته علمی
.: کمیته علمی

1. دکتر فتح اله امی / دانشگاه تربیت مدرس
2. دکتر محمد طیبی رهنی / دانشگاه صنعتی شریف
3. دکتر ایمان شفیعی نژاد / پژوهشگاه هوافضا
4. دکتر محسن بهرامی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر
5. دکتر امیر خیاط / دانشگاه صنعتی شریف – پردیس کیش
6. پرفسور ماشاءالله ماشین‌چی / دانشگاه باهنر کرمان
7. دکتر سعید ایرانی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
8. دکتر رضا ابراهیمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
9. دکتر احمد فاضل زاده / دانشگاه شیراز
10. دکتر علی محمودی / دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات
11. دکتر حامد کاشانی / پژوهشگاه هوافضا
12. دکتر حسن سالاریه / دانشگاه صنعتی شریف
13. دکتر آریا الستی / دانشگاه صنعتی شریف
14. دکتر داوود دومیری گنجی / دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
15. دکتر علیرضا علیخانی / پژوهشگاه هوافضا
16. دکتر سیدآرش سیدشمس طالقانی / پژوهشگاه هوافضا
17. دکتر محمدرضا سلیمی / پژوهشگاه هوافضا
18. دکتر مهدی زکیانی / پژوهشگاه هوافضا
19. دکتر زهیر صبوحی / پژوهشگاه هوافضا
20. دکتر ایمان بهمن جهرمی / پژوهشگاه هوافضا
21. دکتر سیدحامد هاشمی مهنه / پژوهشگاه هوافضا