این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
دکتر فتح اله امی

رئیس کنفرانس:
دکتر فتح اله امی

دکتر محمد طیبی رهنی

دبیر کنفرانس:
دکتر محمد طیبی رهنی

دکتر سید حامد هاشمی مهنه

دبیر علمی:
دکتر سید حامد هاشمی مهنه

دکتر ایمان شفیعی نژاد

دبیر اجرایی:
دکتر ایمان شفیعی نژاد

صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

• سیستم‌های دینامیکی

• دینامیک سیالات (اعم از آیرودینامیک، هیدرودینامیک، آکوستیک، پدیده‌های جوی، توربولانس، مخلوط شدن و غیره)

• سیستم‌های کوانتومی

• اپتیک

• علوم زیستی

• واکنش‌های شیمیایی و احتراق

• الکترونیک و کنترل

• سیستم‌های دینامیکی آشوبناک

• قابلیت پیشگویی، پایداری و آشوب در اقتصاد

• آشوب در علوم اقیانوسی و جوی

• سایر زمینه‌های مربوطه