این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
دکتر فتح اله امی

رئیس کنفرانس:
دکتر فتح اله امی

دکتر محمد طیبی رهنی

دبیر کنفرانس:
دکتر محمد طیبی رهنی

دکتر سید حامد هاشمی مهنه

دبیر علمی:
دکتر سید حامد هاشمی مهنه

دکتر ایمان شفیعی نژاد

دبیر اجرایی:
دکتر ایمان شفیعی نژاد

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


افرادی که مقاله‌ی آن‌ها به صورت پوستر پذیرفته شده است، فایل پوستر خود را  طبق فرمت ارائه شده (لینک) تهیه نمایند و تا تاریخ 1399/03/25 به پست الکترونیکی کنفرانس به آدرس chaos@ari.ac.ir ارسال نمایند.


بازگشت1399/03/19
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !