این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
دکتر فتح اله امی

رئیس کنفرانس:
دکتر فتح اله امی

دکتر محمد طیبی رهنی

دبیر کنفرانس:
دکتر محمد طیبی رهنی

دکتر سید حامد هاشمی مهنه

دبیر علمی:
دکتر سید حامد هاشمی مهنه

دکتر ایمان شفیعی نژاد

دبیر اجرایی:
دکتر ایمان شفیعی نژاد

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 بنا به تصمیم کمیته برگزاری، سومین کنفرانس سیستم‌های دینامیکی آشوبناک در تاریخ 1399/3/27 بصورت مجازی برگزار خواهدشد.
همچنین کارگاه‌های مربوطه نیز در تاریخ 1399/3/29 بصورت مجازی ارائه خواهدشد.

بازگشت1399/03/17
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !