این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
دکتر فتح اله امی

رئیس کنفرانس:
دکتر فتح اله امی

دکتر محمد طیبی رهنی

دبیر کنفرانس:
دکتر محمد طیبی رهنی

دکتر سید حامد هاشمی مهنه

دبیر علمی:
دکتر سید حامد هاشمی مهنه

دکتر ایمان شفیعی نژاد

دبیر اجرایی:
دکتر ایمان شفیعی نژاد

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

کنفرانس تا اطلاع بعدی به تاخیر افتاده است

بنا به بخشنامه وزیر محترم علوم، تخقیقات و فناوری، برگزاری کنفرانس تا اطلاع بعدی به تاخیر افتاده است.

بنا به بخشنامه وزیر محترم علوم، تخقیقات و فناوری، برگزاری کنفرانس تا اطلاع بعدی به تاخیر افتاده است.

بازگشت1398/12/04
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !